Polityka prywatności i warunki prawne

Wstęp

  1. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami użytkowania strony internetowej Legnicka Business House wraz z podstronami znajdującej się pod adresem internetowym www.lbheu.com zwanej dalej Stroną.
  2. Używanie niniejszej Strony (również w rozumieniu przeglądania) oznacza akceptację dla poniższych zasad i zgodę na podporządkowanie się im bez ograniczeń i zastrzeżeń.
  3. Użytkownik nie zgadzający się w części bądź całości z poniższymi zasadami proszony jest o natychmiastowe opuszczenie niniejszej strony.

Prawa autorskie i pokrewne

Materiały używane i pokazane na Stronie włączając w to kompozycję graficzną, rozwiązania techniczne, elementy interaktywne, teksty, filmy, zdjęcia, ilustracje, wszelkie animacje, utwory muzyczne, dzieła w rozumieniu ustawy, logo, znaki towarowe i handlowe stanowią własność Legnicka Business House Sp. z o.o. lub podmiotów powiązanych.

  1. Wszystkie materiały wymienione powyższym paragrafie zwane dalej Materiałami są chronione (bez ograniczeń czasowych i/lub terytorialnych) prawem autorskim i/lub prawami pokrewnymi, w tym w szczególności prawami o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej.
  2. Zabronione jest wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie części i/lub całości Materiałów bez pisemnej zgody Legnicka Business House Sp. z o.o. do dowolnych celów.
  3. Naruszenie zasad użytkowania Strony i/lub wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie Materiałów bez zgody Legnicka Business House Sp. z o.o. może być ścigane karnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w rażących przypadkach Legnicka Business House Sp. z o.o. wystąpi z powództwem cywilnym przeciwko podmiotom/osobom naruszającym przepisy prawa i/lub zasady uczciwej konkurencji.

Polityka Cookies

W celu zbierania danych Legnicka Business House Sp. z o.o. – Usługodawca stosuje pliki Cookies, które mają na celu lepszą jakość w świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz umożliwiają Użytkownikom korzystanie z pewnych elementów serwisu.

Pliki Cookies są wykorzystywane przez Usługodawcę do dostosowania zawartości stron serwisu internetowego Usługodawcy i innych stron internetowych, do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu internetowego Usługodawcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu Usługobiorcy. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu Użytkownika. Pliki Cookies zapisywane na urządzeniu Użytkownika, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.